INTERNETOWA REJESTRACJA JEST ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA Z POWODU KORONAWIRUSA

Zasady korzystania z elektronicznej rezerwacji kolejki:

 • rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja,

 • do wizyty należy przygotować się zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie usługi, dostępnej po naciśnięciu przycisku "Szczegóły w/w usług oraz wzory wniosków",

 • niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych dokumentów wiąże się z niezałatwieniem sprawy,

 • w wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego,

 • nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji,

 • spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością pobrania bieżącego biletu do kolejki w celu załatwienia sprawy,

 • zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy,

 • jeśli nie mogą Państwo wybrać daty z kalendarza oznacza to, że na dany dzień nie ma już wolnych miejsc.

W celu zarezerwowania wizyty prosimy dokładnie zapoznać się z rodzajami spraw załatwianymi w ramach danej grupy, po czym wybrać właściwą grupę.

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul Piłsudskiego 2
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iod@powiat.pabianice.pl.
 3. Naciśnij tutaj aby pobrać pełną klauzule w PDF