Internetowa rejestracja do kolejki

Zasady korzystania z elektronicznej rezerwacji kolejki:

  • rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja,

  • do wizyty należy przygotować się zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie usługi, dostępnej po naciśnięciu przycisku "Szczegóły w/w usług oraz wzory wniosków",

  • niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych dokumentów wiąże się z niezałatwieniem sprawy,

  • w wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego,

  • nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji,

  • spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością pobrania bieżącego biletu do kolejki w celu załatwienia sprawy,

  • zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy,

  • jeśli nie mogą Państwo wybrać daty z kalendarza oznacza to, że na dany dzień nie ma już wolnych miejsc.

W celu zarezerwowania wizyty prosimy dokładnie zapoznać się z rodzajami spraw załatwianymi w ramach danej grupy, po czym wybrać właściwą grupę.

Rejestracja, przerejestrowanie, wyrejestrowanie (demontaż, kradzież), wycofanie czasowe | A
Zmiana danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (gaz, hak, Vat) | C
Wtórniki, wymiana dowodu rejestracyjnego | D